Dokumenty

1. Statut przedszkola

2. RODO

3. Program rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 6 w Olsztynie

4. Regulamin bezpieczeństwa dzieci