Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home Ogłoszenia

REKRUTACJA

DRODZY RODZICE!

 

Informujemy, że od dnia 26.04.2019r. strajk zostaje zawieszony!

Serdecznie dziękujemy Państwu za okazaną wyrozumiałość i życzliwość w kontekście tak ważnych dla nas wydarzeń.


W imieniu pracowników

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna Kucharska

 

 


UWAGA!!!

W dniach:

od 25.04.2019r. do 29.04.2019r.

do godz. 15.00

rodzice kandydata zakwalifikowanego zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia.

W przypadku braku oświadczenia dziecko zostanie skreślone z listy zakwalifikowanych.

Oświadczenie woli

 

 

Szanowni Państwo – STRAJK W PRZEDSZKOLU TRWA

Informuję, że od dnia 25.04.2019r., ze względu na Państwa potrzeby i w trosce o dobro dzieci większość nauczycieli podejmie pracę z dziećmi, jesteśmy więc  w stanie zapewnić dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie nas w tym trudnym okresie.

 

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w każdym momencie wszyscy pracownicy mogą ponownie przystąpić do strajku, co spowoduje zamknięcie przedszkola.

Proszę ośledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna Kucharska

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo - strajk w przedszkolu trwa!

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom informuję, że w dniu 24.04.2019r. w przedszkolu będzie zorganizowana opieka nad dziećmi w jednej grupie łączonej.

W związku z tym proszę o przyprowadzanie dzieci tylko w sytuacjach bezwzględnie koniecznych.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w każdym momencie wszyscy  pracownicy mogą ponownie przystąpić do strajku, co spowoduje zamknięcie przedszkola.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość w kontekście tak ważnych dla nas wydarzeń.
Proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

Szanowni Państwo - strajk w przedszkolu trwa!

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom informuję, że od dnia 19.04.2019r. w przedszkolu będzie zorganizowana opieka nad dziećmi w jednej grupie łączonej.

W związku z tym proszę o przyprowadzanie dzieci tylko w sytuacjach bezwzględnie koniecznych.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w każdym momencie wszyscy  pracownicy mogą ponownie przystąpić do strajku, co spowoduje zamknięcie przedszkola.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość w kontekście tak ważnych dla nas wydarzeń.
Proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom informuję, że od dnia 17. 04.2019r. w przedszkolu będzie zorganizowana opieka nad dziećmi w jednej grupie łączonej.

W związku z tym proszę o przyprowadzanie dzieci tylko w sytuacjach bezwzględnie koniecznych.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w każdym momencie wszyscy  pracownicy mogą ponownie przystąpić do strajku, co spowoduje zamknięcie przedszkola.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość w kontekście tak ważnych dla nas wydarzeń.
Proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

.

 


Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom i oczekiwaniom informuję, że od dnia 16.04.2019r. w przedszkolu będzie zorganizowana opieka nad dziećmi.
Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w każdym momencie pracownicy mogą ponownie przystąpić do strajku, o czym odpowiednio wcześniej Państwa poinformuję.
Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wyrozumiałość i życzliwość w kontekście tak ważnych dla nas wydarzeń.
Proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 

 

Państwo
Informuję, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w
Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie w dniu 15.04.2019r. zostają zawieszone. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 


Szanowni Państwo
Informuję, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w
Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie w dniu 12.04.2019r. zostają zawieszone. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 


 

Szanowni Państwo
Informuję, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w
Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie w dniu 11.04.2019r. zostają zawieszone. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 

Szanowni Państwo
Informuję, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w
Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie w dniu 10.04.2019r. zostają
zawieszone. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom
we własnym zakresie.
Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o śledzenie bieżących informacji na temat
ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

Szanowni Państwo
Informuję, że w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie w dniu 09.04.2019r. zostają zawieszone. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o śledzenie bieżących informacji na temat ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna KucharskaSzanowni Państwo
Za zgodą Prezydenta Olsztyna, w związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Olsztynie w dniu 08.04.2019r. zostają zawieszone. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Jednocześnie w dalszym ciągu proszę o śledzenie bieżących informacji na temat
ewentualnych zmian na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

W związku z przeprowadzonym w przedszkolu referendum strajkowym, informuję:
od 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE


Ze względu na przystąpienie w tym dniu, pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych przedszkola, do zapowiadanego ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty,

uniemożliwi zapewnienie opieki i bezpieczeństwa Państwa dzieciom w placówce.
Ponieważ ostateczne decyzje, co do rozpoczęcia akcji strajkowej, oraz jej zakończenia, jeszcze nie zapadły, powyższą informację proszę traktować jako ZAPOWIEDŹ możliwych utrudnień w zapewnieniu dzieciom opieki w przedszkolu.
Proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie przedszkola: http://pm6.olsztyn.pl.

Jednocześnie informuję, że w sekretariacie placówki będzie można otrzymać Zaświadczenie, że w okresie strajku przedszkole będzie nieczynne.

 


DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 

Olsztyn, 3 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo

Przed nami trudny czas, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zapowiadany strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. To z kolei może oznaczać, że nie będę mogła zapewnić opieki i bezpieczeństwa Państwa dzieciom. Nie wiem, jak długo taka sytuacja może się utrzymać. Proszę zatem o zapewnienie w tym czasie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

W sytuacji, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem i gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, nie tylko obowiązkowo, np. z tytułu umowy o pracę, ale również dobrowolnie np. przy umowie zlecenia lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. W tym ostatnim przypadku wniosek o wypłatę składa się w najbliższym ZUS-ie. Można to zrobić także przez Internet, jeśli wnioskodawca ma założone indywidualne konto na platformie internetowej ZUS. Zasiłek - w wysokości 80 proc. wynagrodzenia przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy to: - oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola - wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba druk ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Wzory druków:
https://www.zus.pl/documents/10182/788036/Z-
15A+%2B+Informacja_styczeń+2018.pdf/478d8394-3ecb-444f-b4c0-50608695bddf
https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAS-36_22.01.2018.pdf/d1dabaff513b-
4182-9586-b26abad6782e

Dyrektor Przedszkola

 

Grażyna Kucharska

 


 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W dniach od 8 marca do 18 marca br. rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Informacje, dla rodziców dzieci po raz pierwszy chcących uczęszczać do przedszkola od 01 września 2019r., na temat terminów i zasad obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w załącznikach poniżej.

- Terminy rekrutacji

- Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji z dnia 25 października 2017r.

 


 

W piątek 9 listopada 2018r. w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dołączyliśmy do akcji  "Rekord dla Niepodległej", zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji.

Celem akcji było wspólne odśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego o godz. 11.11.

 


 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 7,00 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu

 


 

 

 
Rodzicu odpowiedz
Dlaczego wybrałeś nasze przedszkole