Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021!!!

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 6 na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała w okresie od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 06 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.


Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola od 13 marca do 23 marca br. składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w Zarządzeniu nr 11 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.


Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:
1. USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
2. UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
3. Terminy Rekrutacji

 

 


 

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 7,00 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu