Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home Ogłoszenia

REKRUTACJA

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci,

które od 1 września 2019 roku rozpoczną edukację przedszkolną, wraz z opiekunami na spotkanie organizacyjne i zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu

w dniach

27.08. 2019r. – 28.08.2019r.

w godz. 9.00 -11.00. Proszę przynieść ze sobą miękkie obuwie na zmianę dla siebie i dziecka.

MAMO, TATO IDĘ DO PRZEDSZKOLA!!!

 


 

 


UWAGA!!!

W dniach:

od 25.04.2019r. do 29.04.2019r.

do godz. 15.00

rodzice kandydata zakwalifikowanego zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia.

W przypadku braku oświadczenia dziecko zostanie skreślone z listy zakwalifikowanych.

Oświadczenie woli

 

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Informacje, dla rodziców dzieci po raz pierwszy chcących uczęszczać do przedszkola od 01 września 2019r., na temat terminów i zasad obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli  na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w załącznikach poniżej.

- Terminy rekrutacji

- Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji z dnia 25 października 2017r

 


 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 7,00 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu

 


 

 

 
Rodzicu odpowiedz
Dlaczego wybrałeś nasze przedszkole