Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home Ogłoszenia

PASOWANIE

RODZICE!!!

Z przyczyn od nas niezależnych PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA odbędzie się w późniejszym terminie.

Przepraszamy
OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 37103012180000000090449028

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 6,00 zł.

3 posiłki - 5,10 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu

 


 

 

 
Rodzicu odpowiedz
Dlaczego wybrałeś nasze przedszkole