Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home Ogłoszenia

Ogłoszenia

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie!

W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli, pragniemy poinformować, że w trosce o naszych wychowanków przygotowałyśmy propozycje zajęć i zabaw, aby urozmaicić Wam ten szczególny czas.

Proponowane aktywności zostały zawarte w zakładce BAWIMY SIĘ I UCZYMY NA ODLEGŁOŚĆ

Wszystkie proponowane przez nas aktywności są w formie zabawy z dziećmi i zostały ujęte w okresie tygodniowym z podziałem na poszczególne grupy.  Róbcie wszystko w swoim tempie, aby było to dla Was radością, a nie przymusem.

Życzymy Państwu oraz naszym Wychowankom dużo zdrowia!

Kadra Pedagogiczna PM6

 

Zachęcamy Państwa do regularnego sprawdzania tego artykułu, gdyż będzie on aktualizowany na bieżąco o nowe treści.

 

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 i trwa do 6 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że wypełnione i podpisane przez rodziców karty zgłoszenia dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy do przedszkola pierwszego wyboru. Po ustaniu zagrożenia zobowiązujemy rodziców do uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej zgodnej z przesłanymi skanami.

Dla rodziców którzy nie mają możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną w holu przedszkola zostanie udostępniona skrzynka do której prosimy wrzucić dokumenty w godzinach 09.00-13.00

Nasz adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przypominamy, że wniosek wypełniamy wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu a dokumenty potwierdzające przesyłamy do przedszkola, które wskazano jako pierwszy wybór.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, która ułatwi Państwu elektroniczną rekrutację:

https://www.olsztyn.eu/fileadmin/edukacja/rekrutacja_instrukcja_przedszkola-skompresowany.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna. Patrz

terminy rekrutacji – zarzadzenie 2020

Uchwała

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna Kucharska


Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Informuję, że termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu nie uległ zmianie.
Biorąc pod uwagę zawieszenie zajęć istnieje możliwość zgłoszenia deklaracji drogą telefoniczną ( 89 5273077) lub drogą mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), a po wznowieniu pracy przedszkola doniesienie wersji papierowej.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

UWAGA!!!
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkole, nie będzie prowadziło zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolu 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie zdążą zapewnić opieki dziecku we własnym zakresie;
na dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

 

Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa zwracam się z prośbą o:
1) zachęcanie dzieci do częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
2) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci przeziębionych i chorych,
3) bezzwłoczne powiadomienie przedszkola i najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
4) jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne,
Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola Rodzicom dziecka do lat 8 należy m się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).
Infolinia Ministerstwa Zdrowia – 800 190 590

Grażyna Kucharska
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 

 

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021!!!

Szanowni Rodzice

Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 6 na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała w okresie od 24 marca 2020 r. od godz. 8:00 do 06 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola od 13 marca do 23 marca br. składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w Zarządzeniu nr 11 Prezydenta Olsztyna z dnia 20 stycznia 2020 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:

1. USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
2. UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
3. Terminy Rekrutacji

 

 


 

 

 

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. numer rachunku 82 1020 3541 0000 5302 0291 6997

2. opłata za godzinę pobytu w przedszkolu ponad czas realizowania podstawy wychowania przedszkolnego - 1,00 zł.

3. opłata za wyżywienie: 4 posiłki - 7,00 zł.

4. dzieci 6-letnie odbywające roczne obowiązkowe  przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty za godziny pobytu w przedszkolu